Με περισσότερα από 25 χρόνια δραστηριότητας στους χώρους των private clients και hotel projects -με έμφαση στα amenities- η εταιρία μας είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει αποτελεσματικά, γρήγορα και οικονομικά.

Η εξειδίκευση μας είναι αποτέλεσμα έρευνας σε διεθνείς αγορές και συνεχούς προσφοράς των καλύτερων εναλλακτικών λύσεων για τον χώρο και τις απαιτήσεις σας.

Κύριο στόχο μας αποτελεί η επιλογή κλασσικών και διαχρονικών αντικειμένων και επίπλων τα οποία συνδυάζουν το καλό γούστο με την άριστη ποιότητα.

   
::M&M HOUSE - MACHI STAVRIDIS & MARIA STEFANOPOULOU:: 2007 all right reserved :: created by ChickenWorks